PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa
BIP | 
Poczta | 
Grupa SEJ

Dla Klientów

Taryfy

Taryfy obowiązujące w Spółce Energetycznej "Jastrzębie" S.A.

Taryfa dla ciepła zatwierdzana jest przez Urząd Regulacji Energetyki, obejmuje ona ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła oraz nośnika ciepła, a także stawki za usługi przesyłowe  i przyłączenie do sieci ciepłowniczej. Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie są ustalane zgodnie z zasadami ustawy „Prawo energetyczne” oraz rozporządzenia „Ministra Gospodarki  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.”

Taryfa dla energii elektrycznej ustalana jest Uchwałą Zarządu SEJ S.A.